Info Putra Heights 2016

RUMUSAN MUZAKARAH AHLI MAJLIS PENASIHAT SYARIAH INSTITUSI KEWANGAN DI MALAYSIA KALI KE-8,TAHUN 2012

 


RUMUSAN MUZAKARAH AHLI MAJLIS PENASIHAT SYARIAH INSTITUSI
KEWANGAN DI MALAYSIA KALI KE-8,TAHUN 2012
"Memartabatkan Muamalah Islam
Demi Kesejahteraan Ummah"
8 Rejab 1433H/ 29 Mei 2012 | Dewan B1, Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC)
 1. Emas merupakan logam yang berharga dan mempunyai nilai intrinsik yang tersendiri. Kepentingan dan keistimewaannya juga telah termaktub di dalam al-Quran. Justeru, masyarakat perlu mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan syariah terhadap simpanan, penggunaan serta aktiviti jual beli yang berkaitan dengannya.
2. Muzakarah memperakukan Parameter Pelaburan Emas yang telah diputuskan oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-96 yang bersidang pada 13 hingga 15 Oktober 2011 perlu dipatuhi oleh para pelabur dan peniaga muslim dalam aktiviti pelaburan dan jual beli emas. Namun begitu, masih terdapat isu-isu yang memerlukan kepada kajian lanjut.
3. Muzakarah mencadangkan agar :
a) Semua pihak yang terlibat dalam aktiviti pelaburan emas perlu merujuk kepada pihak berwajib dalam urusan kepatuhan syariah dan undang-undang berkaitan konsep serta modus operandi sesuatu produk dan teknik pelaburan di pasaran. Oleh yang demikian, muzakarah turut mencadangkan supaya penasihat syariah dilantik dalam sesebuah syarikat yang menjalankan aktiviti pelaburan emas yang mengklasifikasikan sebagai patuh syariah;
b) Agensi-agensi kerajaan yang berkaitan iaitu Bank Negara Malaysia (BNM), Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) dan Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi syariah dan undang-undang terhadap aktiviti pelaburan emas yang telah mengklasifikasikan sebagai mematuhi syariah. Keperluan tindakan ini bagi mengelakkan masyarakat terjebak dalam transaksi yang diharamkan oleh syara' dan juga undang-undang. Dalam hal ini, satu garis panduan urusniaga dan pelaburan emas perlu diwujudkan untuk memberi panduan kepada pelabur dan orang awam;
c) Kerajaan, iaitu Kementerian Kewangan, Bank Negara Malaysia dan pihak berkuasa agama negeri bertindak tegas terhadap aktiviti pelaburan emas yang mengklasifikasikan sebagai mematuhi syariah tetapi tidak mematuhi syariah dan undang-undang. Penguatkuasaan ini boleh mengelakkan berlakunya penindasan dan penyelewengan dalam aktiviti pelaburan emas.
 Untuk makluman, rumusan muzakarah ini boleh dirujuk dalam portal Jakim melalui alamat www.islam.gov.my
Wallahu a'lam.
0 Komentar untuk "RUMUSAN MUZAKARAH AHLI MAJLIS PENASIHAT SYARIAH INSTITUSI KEWANGAN DI MALAYSIA KALI KE-8,TAHUN 2012 "

Tinggalkan sepatah dua kata untuk tatapan pengunjung putraheights.org.

Back To Top